Feest van de Cascamorras Baza en Guadix

Feest van de Cascamorras Baza en Guadix

De “Cascamorras” van Baza en Guadix  is een feest in de Provincie Granada en wordt elk jaar op 6 september gevierd.

Vanuit de naburige stad Guadix komen de Cascamorras in Baza aan om te proberen het beeld van de Maagd te stelen, dat symbolisch wordt betwist tussen de twee steden, terwijl alle jongeren van de stad besmeurd met olie hen uit de stad verjagen.

Origen van dit feest

Het feest voert terug naar de tijd van einde 15e en begin 16e eeuw. De periode van de katholieke koningen en de herovering van  Granada.

Hoewel er meerdere versies rond circuleren is onderstaande toch wel de meest waarschijnlijke en aannemelijke:

Tijdens het bewerken van zijn land in de gemeente Baza, stuitte de boer Juan Perdenal uit Guadix op een beeld van de Maagd die sinds die tijd bekend staat als de Virgen de la Piedad. Dit bracht een conflict teweeg tussen de steden Baza en Guadix. Want van wie was het beeld nu, wie had er recht op? Het conflict moest  uiteindelijk door de rechtbank worden opgelost.  En zo geschiedde dat het beeld werd toevertrouwd aan de Bastetanos. Hoewel de bevolking van Baza het recht hebben om een dag per jaar over het beeld te beschikken om op deze wijze hun religieze diensten aan haar te wijden.

De traditie die weer terug kwam in de 19e eeuw

Het feest is een periode in de vergetelheid geraakt. Totdat in Guadix de Broederschap van de Virgen de la Piedad en de La Peña de Cascamorras werd opgericht.

Sindsdien vechten ze weer om het beeld terug te krijgen. De voorwaarden die hieraan hangt is dat de Cascamorras die erin slaagt om zonder besmeurt te zijn aan de andere kant kan komen. Dit is de rand van Baza tot de Tempel van La Merced, waar de maagd zich bevind, hij de maagd naar Guadix mag brengen.

Wellicht leuk om als bezoeker een souvenier mee te nemen van verf, verbrande olie en water.

Dit is het meest populaire feest in de stad Baza en Guadix, dat het begin van de Feria de Baza (Baza Fair) markeert, die tot 15 september duurt.

Info van de site Baza Trurismo alwaar je de route ook kunt vinden, klik op de link hieronder

De route van de Cascamorras

Hier een video die goed het feest weergeeft.

Video youtube Alberto Tauste