Nieuws over Staat van Alarm voor Provincie Granada

Nieuws over Staat van Alarm voor Provincie Granada

  • Gemeente en politie van de verschillende plaatsen aan de kust van de Costa Tropical, zoals Salobreña, Almuñecar en Motril etc. hebben een verbod afgekondigd om naar het strand te gaan. Dit in verband met de melding alvast van de Spaanse overheid ”Staat van Alarm voor het Coronavirus”. Advies is om zoveel mogelijk binnen te blijven.
  • In de supermarkten is een ware run op allerlei artikelen. Met name wc papier, vlees, melk en voedingsmiddelen in blik, zak en potten. Ook zeep producten en alcohol voor ontsmetting. Blijft allen rustig, dit is echt niet nodig ! Er is voldoende aanvoer van alle voedingsmiddelen in de supermarkten.
  • Veel winkels, maar ook bars en restaurants hebben besloten hun deuren te sluiten ivm met het coronavirus en op advies van de Junta de Andalucía.
  • Anderzijds is de mogelijkheid aangekondigd om een opsluitingsvolgorde op te stellen voor alle gemeenten waar de gezondheidsdienst dit nodig acht, rekening houdend met de toename van het aantal gevallen. Beperkende maatregelen beperken het vrije verkeer van personen, waarbij alleen reizen voor werk, medische zorg en de aankoop van essentiële gezondheids- en farmaceutische producten worden toegestaan.
  • Advies in alle plaatsen is om binnen te blijven om zo de verspreiding van het virus te voorkomen.
  • Alhambra en alle andere instellingen hebben hun deuren gesloten.
  • Scholen zijn vanaf maandag voor 15 dagen gesloten
  • Aanbeveling aan de burgers om zoveel mogelijk thuis te blijven en niet naar commerciële en vrijetijdsinstellingen te gaan, met name restaurants, bars, sportscholen, cafés, disco’s, maar ook bioscopen, theaters of soortgelijke plaatsen. Met uitzondering van levensmiddelenbedrijven, apotheken, tankstations of andere inrichtingen die betrekking hebben op goederen, producten of diensten die een essentieel karakter hebben.

 

  • Vanuit het Palacio de San Telmo, waar de raad van bestuur van de regionale regering zetelt zijn de volgende maatregelen goedgekeurd om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Deze maatregelen duren tot 00.00 h 30 maart

Hieronder de volledige lijst om een halt toe te roepen aan de  Covid-19/Coronavirus

– Scholen zijn vanaf 16 maart gesloten voor de duur van 2 weken en dit kan verlengd worden na deze periode

-Sluiting van bibliotheken, overheidsinstellingen zoals archieven, documentatie centra, ontspanningsruimte van de Junta de Andalucia. Culturele, monumentale, maatschappelijke, archeologische en landschappelijke centra

-Opschorting van alle openbare activiteiten door de junta de Andalucía

-Sluiting en opschorting van alle sportieve activiteiten, sportclubs, sport evenementen, sport federaties en wedstrijden

-Schorsing van de openstelling voor het publiek van de Sierra Nevada voor het seizoen 2019-2020

-Communicatie, verzoek en advies aan de Andalusische sportwereld voor een zo strikt mogelijke naleving van de richtlijnen en maatregelen van de gezondheidsautoriteiten.

– Collectieve activiteiten in gesloten ruimtes van meer dan 300 personen worden opgeschort, onder dit aantal wordt het gereduceerd tot een derde van de capaciteit.

– Sluiting van de apparatuur voor openbaar gebruik van het Netwerk van Natuurlijke Ruimten van Andalusië.

– Sluiting van het netwerk van botanische tuinen, evenals de tijdelijke opschorting van alle bezoeken aan de centra voor het herstel van bedreigde diersoorten (CREA) en de centra voor marine bedreigde diersoorten (CEGMA).

– Schorsing van de bezoeken aan de bosverdedigingscentra

– Geen toestemming voor activiteiten in beschermde gebieden met groepsparticipatie.

– De vergunningen die reeds door de territoriale delegaties van het regionale ministerie zijn afgegeven voor de uitvoering van activiteiten van openbaar nut en toekomstige activiteiten waaraan groepen mensen deelnemen, nietig te verklaren.

– Opschorting van de persoonlijke opleidingsactiviteiten van het Andalusische Instituut voor Landbouw, Visserij, Voedsel en Biologische Productie Onderzoek en Opleiding.

– Dagelijkse desinfectie van bussen, catamarans, personenvervoer voor speciaal gebruik en discretionaire diensten met voertuigen met meer dan 9 zitplaatsen; van busstations en zeeterminals; plaatsing van hydro-alcoholautomaten.

– VTC- en autotaxi-aanbevelingen, beschermingsmaatregelen en het prioriteren van betalingen met kaarten en telematicamiddelen waar mogelijk.

– Desinfectie in het spoorvervoer

– Opschorting van de activiteit en openstelling voor het publiek van de festivals, tentoonstellingen en culturele programma’s.

– Schorsing van de activiteit van actieve participatiecentra in wooncentra voor ouderen, gehandicapten, minderjarigen onder voogdij, afhankelijke personen en therapeutische gemeenschappen. Bezoeken en nieuwe opnames worden opgeschort en bewoners mogen niet vertrekken.

– Schorsing van de huisbezoeken door de maatschappelijk werker van de beoordelings- en individuele zorgprogramma’s, alsmede huis- en centrumbezoeken door het personeel van de beoordelings- en begeleidingscentra.

– Opschorting van de handelingen van apparaatinstallaties in de huizen van de mensen die gebruik maken van hulp op afstand.

– Schorsing van de toegang voor vrijwilligers en stagiairs op het hoofdkantoor van de afdeling Gelijkheid, Sociaal Beleid en Bemiddeling.

– Opschorting van de erkenning van de situatie van afhankelijkheid; opschorting van huisbezoeken; opschorting van de opname van mensen in de residentiële zorg.

– Geplande en niet-spoedeisende gezondheidsactiviteiten in ziekenhuizen (consultaties, onderzoeken en interventies) kunnen worden uitgesteld.

– Versterking van het telefonisch overleg in de centra voor eerstelijnsgezondheidszorg om de verplaatsing van risicogroepen te voorkomen.

– Toename van het aantal observatiebedden in ziekenhuizen.

– Alternatieve voorzieningen voor thuisisolatie van asymptomatische mensen die geen eigen huis hebben, zoals toeristen of voorbijgangers.

– Centralisatie van de aankopen van de SAS naar sociale en gezondheidscentra en diensten en alle administratie van de Junta de Andalucía om een tekort aan voorraden te voorkomen.

– Opschorting van externe rotaties in gespecialiseerde gezondheidsopleidingen, alsmede van de externe rotaties naar de Andalusische centra voor volksgezondheid, met uitzondering van de rotaties die al worden uitgevoerd. In het geval van interne rotaties buiten het centrum waartoe de bewoner behoort, zal een lijst van controlemaatregelen worden opgesteld om te helpen bij de preventie.

-In het geval van opleidingsverblijven in het Andalusische volksgezondheidsstelsel voor beroepsbeoefenaren of specialisten in opleiding die hun activiteit in het buitenland uitoefenen, worden deze verblijven opgeschort, tenzij ze al worden uitgevoerd. Stages voor buitenlandse studenten in de Andalusische openbare gezondheidszorg zijn opgeschort.

– De garanties van de antwoordtermijn in decreet 209/2001, van 18 september, en in decreet 96/2004, van 9 maart, blijven voorlopig ondoeltreffend totdat de huidige epizoötiologische situatie is genormaliseerd.

– Schorsing van bezoeken aan gezondheidscentra door technische gezondheidsinformanten

– Met betrekking tot de begeleidende personen die in de spoeddiensten en de centra voor eerstelijnszorg worden verpleegd, alsook in het geval van gehospitaliseerde patiënten, zal slechts één persoon per patiënt worden toegelaten.

– De activiteit van het vrijwilligerswerk in de gezondheidscentra wordt opgeschort.

– De internationale samenwerkingsactiviteit van de beroepsbeoefenaren van het Andalusische stelsel voor de volksgezondheid wordt opgeschort.

– Gezondheidszorg en niet-gezondheidszorgpraktijken in de Andalusische centra voor de openbare gezondheidszorg zijn opgeschort.

– Gezondheidswerkers die zijn toegewezen aan de ziekenhuizen met een hoge resolutie die worden beheerd door de agentschappen voor de openbare gezondheidszorg, zullen beschikbaar zijn voor de referentieziekenhuizen om de in deze ziekenhuizen verstrekte gezondheidszorg te versterken.

– De bloedtransfusiecentra zullen hun activiteiten blijven uitvoeren, hoewel ze de gezondheidsaanbevelingen moeten opvolgen. In dat geval verlenen de bevoegde overheidsinstanties toestemming voor de activiteit.

– Aanbevolen wordt om onnodige verplaatsingen te vermijden en zo de overdracht van de bevolking tussen gemeenten, provincies en autonome gemeenschappen te vermijden.

– Het wordt aanbevolen om de gratis en specifieke coronaviruszorgtelefoon (900400061) te bellen, evenals de telefoon voor gezondheidszorg (955545060).

– Het is aan te bevelen om bij activiteiten in de buitenlucht individuele hygiënemaatregelen tot het uiterste te nemen.

– Het wordt aanbevolen om fysieke groeten te vermijden.

– Het is aan te bevelen dat bedrijven, waar mogelijk, telewerken, flexibele uren, gespreide ploegendiensten en videoconferentievergaderingen promoten. Ook de uitwerking van plannen voor de continuïteit van de activiteiten van het bedrijf die voorzien in de uit te voeren actie voordat de situatie is ontstaan door het coronavirus.

Bronnen: tv Andalucia, Noticias Andalucía, Junta de Andalucia, Granada digital