Update 20 mei | Dragen Maskers | Covid-19

Update 20 mei | Dragen Maskers | Covid-19

De Spaanse overheid ziet zich genoodzaakt een bevel uit te vaardigen om het dragen van maskers te verplichten in de onderstaande gemelde omstandigheden. Dit besluit is genomen vanwege de hoge overdraagbaarheid van SARS-CoV2. Met name in de beginfase van de ziekte en door besmetting via Asymptomatische personen, dit zijn personen die wel het SARS-CoV2 virus bij zich dragen en mensen kunnen besmetten zonder dat ze zelf ziek zijn.

De verplichting zal vanaf morgen: Donderdag 21 mei 2020 ingaan.

  • Het dragen van het masker gaat in vanaf de leeftijd van 6 jaar.
  • Het gebruik van maskers is verplicht in publieke ruimtes, in openluchtruimten en in elke voor het publiek toegankelijke gesloten ruimte of voor het publiek gebruikte ruimtes, mits het niet mogelijk is een interpersoonlijke veiligheidsafstand van ten minste twee meter aan te houden.

Uitzonderingen:

  • Het dragen van het masker in niet verplicht voor personen die:
  • Ademhalings moeilijkheden hebben en waarbij het dragen van een masker dit kan verergeren.
  • Personen die door hun handicap of afhankelijkheid gedragsverandering vertonen, waardoor het dragen van een masker niet verantwoord is. En personen die om gezondheidsredenen, waarbij het is afgeraden, geen makser kunnen dragen.
  • Activiteiten waarbij het dragen van een masker niet raadzaam is.
  • Bij overmacht of Noodzaak (hieronder valt ook het nuttigen van een drank of voedsel)

Bron: Boe – Orden SND/422/2020, de 19 de mayo, por la que se regulan las condiciones para el uso obligatorio de mascarilla durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. Departamento:Ministerio de Sanidad


Ontwikkeling van het aantal gemelden Covid-19  gevallen voor de Comunidad Andalucía

Hieronder een weergave van de ontwikkeling van gemelden ziekenhuis opnames, opname op Intensive Care en genezen verklaarde personen in de Communidad Andalusië – Cijfers van de afgelopen 3 dagen