Update 6 juni | Fase 3 | Andalucía

Update 6 juni | Fase 3 | Andalucía

Wat is toegestaan in de Fase 3?

Vanaf maandag 8 juni gaan we naar de fase 3  in Almuñecar en de Provincie Granada en geheel Andalucía
Voor wat het reizen betreft tussen de verschillende Provincies in de Comunidad Andalucía is het nog even afwachten. Meer informatie hierover volgt.

Groepen tot 20 personen

De tijdslimieten die voorheen waren in gesteld komen in zijn geheel te vervallen en men mag samen komen tot een max. van 20 personen.

Horeca

Deze mogen weer open, behalve discotheken en nachtclubs. De totale capaciteit is 50%. Het is ook weer toegstaan aan de bar zelf te staan, mits er een afstand van 2 meter tussen de personen blijft. Het terras mag een bezetting hebben van 75%, met een max. bezetting van 20 personen.

Bruiloften, Begrafenissen en gebedshuizen

Bruiloften: buitenshuis een max. van 150 personen. Binnenshuis met een max. van 75 personen. De max. bezetting mag niet meer zijn dan 75% van de capaciteit.

Begrafenissen en wakes: Max. 50 personen in de open lucht en max. 25 personen in gesloten ruimten bij wakes. Bij begrafenis of crematie is het aantal personen tot 50 beperkt.

Gebedshuizen: niet meer dan 75% van de capaciteit, hoewel de maximale capaciteit op een zichtbare plaats moet worden bekendgemaakt en de door de gezondheidsautoriteiten vastgestelde algemene veiligheids- en hygiënemaatregelen in acht moeten worden genomen.

Werkomgeving

Wat de werkomgeving betreft, zullen in fase 3 protocollen worden opgesteld voor de fysieke terugkeer naar bedrijven (met de mogelijkheid om gebruik te maken van PBM’s en andere beschermende maatregelen), waarbij gespreide schema’s worden opgesteld en maatregelen worden bevorderd.

Hoewel er nog steeds sprake is van een verplichting tot telewerken, wordt voor degenen die hun werkplek bezoeken een veiligheidsafstand van twee meter voorgeschreven op de werkplekken en dient het gebruik van liften te worden vermeden.

Congressen, vergaderingen, zakelijke bijeenkomsten, conferenties en evenementen mogen niet meer dan 80 deelnemers tellen.

HANDELS- EN WINKELCENTRA

Winkels kunnen openen met 50% van de capaciteit. De veiligheidsafstand wordt op twee meter gehouden. Ook de capaciteit van de gebouwen en inrichtingen die zich daarin bevinden is vastgesteld op 50%.

De openluchtmarkten kunnen hun activiteit verhogen tot 50% van de kramen of ze kunnen de oppervlakte vergroten om een gelijkaardige afstand tussen de kramen mogelijk te maken. Dit zal gebeuren naar het oordeel van de gemeentehuizen, die een veiligheidsafstand van twee meter tussen de mensen moeten garanderen.

BIOSCOPEN, THEATERS EN AUDITORIA

Bioscopen, theaters, auditoria,  circus en soortgelijke voorstellingsruimten mogen hun activiteiten uitvoeren, op voorwaarde dat zij over vooraf toegewezen plaatsen beschikken en niet meer dan 50% van de toegestane capaciteit bedragen.

De heropening van de podiumkunsten- en muziekzalen is gepland met een capaciteitsbeperking van 1/3. Ook die culturele evenementen en voorstellingen met minder dan 80 personen in gesloten ruimten kunnen met 30% van hun capaciteit worden geopend.

Openluchtvoorstellingen mogen voor maximaal 800 toeschouwers worden uitgevoerd, het dubbele van het aantal dat in Fase 2 is toegestaan. Als voorwaarde geldt dat de deelnemers moeten blijven zitten en de sociale afstand van twee meter moeten respecteren.

De stierengevecht mag ook weer. De arena’s, de omheiningen en de stierenvechtfaciliteiten kunnen worden geopend met een capaciteitsbeperking die één persoon per negen vierkante meter garandeert.

MUSEA EN BIBLIOTHEKEN

In de musea en tentoonstellingszalen zal de capaciteit 50% zijn en kunnen groepen tot 20 personen een bezoek brengen.

Culturele en studieactiviteiten mogen in de bibliotheken worden gehouden, mits deze niet meer dan 50% van de capaciteit bedragen.

WETENSCHAP EN INNOVATIE

Seminars, congressen en wetenschappelijke of innovatiebeurzen mogen worden gehouden, op voorwaarde dat de sociale afstand van meer dan twee meter wordt gerespecteerd en er minder dan 80 personen zijn, zodat de naleving van de veiligheidsprotocollen wordt gegarandeerd.

HOTELS EN TOERISTISCHE ACCOMMODATIES

De gemeenschappelijke ruimtes worden verhoogd tot 50%.

De animatieactiviteiten of -lessen moeten worden opgezet met een maximale capaciteit van 20 personen en bij voorkeur buitenshuis.

Wat de horecazones betreft, volgen zij de regels voor de horecasector.

STRAND EN BUITENRECREATIE

Zwemmen op het strand is toegestaan in veiligheid en op afstand.

Wat betreft het thema en de openlucht-recreatieparken, deze kunnen met minder dan 800 personen geopend worden (mits ze op de nodige afstand in acht nemen).

Toeristische recreatiecentra, dierentuinen en aquaria geopend met een capaciteit van 50% en een derde in attracties en afgesloten plaatsen.

De vrije tijd voor kinderen en jongeren zal niet meer dan 200 deelnemers buiten en 80 deelnemers binnen zijn.

Actieve toeristische en natuuractiviteiten kunnen worden uitgevoerd voor groepen van maximaal 30 personen en de activiteit van toeristische gids is toegestaan, na voorafgaande afspraak en met groepen van maximaal 20 personen.

SPORT

Atleten uit niet-professionele bondsliga’s mogen in groepen van maximaal 20 personen trainen.

De wedstrijden kunnen worden gehouden met een maximum van een derde van de capaciteit, waarbij altijd wordt gezorgd voor een veiligheidsscheiding tussen de toeschouwers en de buitensportactiviteiten. Het zal mogelijk zijn om naar de gymzaal te gaan met een maximale capaciteit van een derde en zonder gebruik te maken van de kleedkamers.

Shows en sportactiviteiten zijn toegestaan in gesloten ruimtes (alleen voor sporten waarbij er geen contact is of een matig risico op besmetting, bijvoorbeeld een ijsbaan). Het publiek is beperkt tot één persoon per 20 m2.

OPENBAAR VERVOER

Van alle stedelijke en interstedelijke openbaarvervoerdiensten wordt verwacht dat ze volledig operationeel zijn.

MARITIEM TRANSPORT

De wettelijke beperking om geen passagiers op de veerboten te laten inschepen wordt opgeheven, afhankelijk van de evolutie van de sanitaire parameters.

Ook recreatieve wateractiviteiten zijn toegestaan.

GEBRUIK VAN HET MASKER

In deze nieuwe fase van het stapsgewijs afbouwen van de lockdown zal het gebruik van het masker verplicht blijven met dezelfde voorschriften die tot nu toe van kracht waren.